Aktivity a Okolí

V okolí Železnice se nebudete nudit. Široká nabídka aktivit a poznávání pro jedince a celou rodinu.


O Železnici  www.zeleznice.net

Mesto Jicín 
www.jicin.org

Ceský ráj  www.cesky-raj.info

Ceský ráj  www.ceskyraj.cz

Activities and Surrounding 

You will not get board in the surrounding area.  There is a wide range of activities for singles and the whole family.

About Železnice  www.zeleznice.net

Town Jicín 
www.jicin.org

Ceský ráj  www.cesky-raj.info

Ceský ráj  www.ceskyraj.info